Bijeenkomst ‘intersectorale ontwikkeling ethiek’

15 november 2018, 18:00 - 21:30 | Amsterdam

Het onderwerp is ethiek: een voor allen, allen voor een.

Het begrip is de afgelopen tijd veelvuldig aan de orde geweest. In de gezondheidszorg en sport, in wetenschap en bedrijfsleven, voor bestuurders, bankiers en professionals. In hoeverre men de ontwikkelingen en kennis uit andere werkvelden dan de eigen sector heeft benut is onbekend. Tijdens deze Intervisiebijeenkomst gaan de deelnemers nader in op de mogelijkheden elkaars kennis te kunnen benutten en versterken door een intersectorale benadering.

Inleidingen worden o.a. verzorgd door Francoise Rost van Tonningen (Rabobank), Wies Wagenaar (ABM AMRO) en Eppy Boschma (VNO-NCW).

Doelgroepen zijn bestuurders, toezichthouders en eindverantwoordelijk management uit allerlei bedrijven en organisaties. De nadruk ligt op onderlinge gesprekken tussen de deelnemers, inclusief de inleiders.

Meer informatie via: www.tafelbijeenkomsten.com

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.