Cursus Ethiek van gezondheid en zorg 2012

, - | Universiteit Utrecht Janskerkhof 13A | Onderzoeksschool ethiek

In deze cursus wordt een overzicht geboden van een aantal actuele thema’s in de gezondheidsethiek. Centrale vraag is hoe filosofische theorieën en benaderingen kunnen helpen bij het omgaan met ethische vragen in de zorg. Voor onderzoekers in de gezondheidszorg biedt de cursus de mogelijkheid kennis te maken met filosofie en ethiek, voor filosofisch geschoolde onderzoekers biedt de cursus zicht op een belangrijk toepassingsgebied met eigen vragen en discussies.

De ervaring leert dat de deelnemers aan deze cursus geheel verschillende achtergronden hebben. Om allemaal een min of meer vergelijkbaar startniveau te krijgen lezen alle deelnemers voorafgaand aan de cursus het boek “De kwestie” onder redactie van
I.D. de Beaufort. Uit dit boek zullen gedurende de cursus regelmatig hoofdstukken worden gebruikt. Daarnaast lezen de deelnemers de literatuur die daarvoor is opgegeven. Tijdens de bijeenkomst wordt het thema ingeleid door de docent. Daarna geven twee deelnemers een korte presentatie over de literatuur (een referaat en een kritische stellingname). Vervolgens discussie over de literatuur in de groep. Na de pauze volgt eventueel een bespreking van casuïstiek in subgroepen en een plenaire terugkoppeling.

Opzet per dagdeel:
- Inleiding docent (20 minuten)
- Referaat over de literatuur door een van de deelnemers (10 minuten)
- Kritische stellingname t.o.v. de literatuur door een van de deelnemers (5 minuten)
- Discussie door de deelnemers (40 minuten)
- Pauze (15 minuten)
- Bespreking casuïstiek in subgroepen (45 minuten)
- Plenaire terugkoppeling (30 minuten)

Toetsing

Aanwezigheid (max. 1 maal afwezig, dan vervangende opdracht), actieve deelname,
1 maal referaat, 1 maal kritische stellingname, aangeklede poster waarin theorie en praktijk op elkaar worden betrokken.
Een aangeklede poster is een poster waarop u heel kort het probleem en de analyse daarvan uiteenzet en waarvan u de essentie in een korte toelichting van 5 minuten kunt weergeven

Voorlopig Programma

27 januari 2012 (Inez de Beaufort, Hans van Delden, Guy Widdershoven):
ochtend: kennismaking, filosofie en gezondheidszorg (reflectie op de gelezen inleidende teksten), stijlen van ethiekbeoefening

middag: enhancement (Maartje Schermer)

3 februari 2012 (Marian Verkerk):
ochtend: lichamelijkheid (biobanken, body shopping)

middag: disability studies

10 februari 2012 (Hans van Delden)
ochtend: research ethics

middag: levenseinde

17 februari 2012 (Guy Widdershoven)
ochtend: psychiatrie
middag: chronisch zieken

24 februari 2012 (allen)
ochtend: posterpresentaties deelnemers
middag: posterpresentaties deelnemers

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.