Debat De waarde van kiezen

14 november 2006, 08:00 - 16:00 | Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Keuzevrijheid voor de consument is een van de pijlers van het nieuwe zorgstelsel. Deze past bij de positie van de consument als krachtige partij in een door vraagsturing geordend stelsel. Keuzevrijheid heeft voor de consument voor- en nadelen. Daarover gaat de verkenning van het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) Over keuzevrijheid en kiesplicht, die op 14 november jl. is verschenen.

Tijdens een bij gelegenheid van de presentatie gehouden debat wisselden deskundigen uit de zorg, de politiek en de wetenschap met elkaar van gedachten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van kiezen in de zorg.

Bijbehorende documenten:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.