Matchmakingbijeenkomst Ethiek en Gezondheid (ZonMw)

23 mei 2018, 12:00 - 15:30 | Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag | ZonMw

Op woensdag 23 mei om 12:00 uur organiseert ZonMw een matchmakingbijeenkomst om mensen uit de praktijk met een ethische vraag in contact te brengen met onderzoekers die deze vraag willen beantwoorden.

Wilt u in contact komen met een onderzoeker die uw ethische vraag op het terrein van gezondheid kan onderzoeken en beantwoorden? Of bent u een onderzoeker die graag deze ethische vraag wil onderzoeken en de eindgebruiker concrete handvatten wil bieden? Meldt u dan vòòr 15 mei aan voor de Matchmakingbijeenkomst Ethiek en Gezondheid.

Het programma Ethiek en Gezondheid 3, pijler 1 ronde 1 is inmiddels geopend. In deze ronde kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek op het terrein van gezondheid waar een concreet en actueel ethisch vraagstuk aan ten grondslag ligt. De eindgebruiker moet concrete handvatten krijgen om op een verantwoorde manier om te gaan met de kwestie en hun werkpraktijk te verbeteren.

Doel subsidieoproep
Deze subsidieronde is gericht op onderzoek op het terrein van gezondheid waar een concreet en actueel ethisch vraagstuk of dilemma aan ten grondslag ligt. De eindgebruiker en/of belanghebbenden moeten dit vraagstuk of dilemma herkennen. Het project reikt de eindgebruiker concrete middelen of handvatten aan om met de kwestie die zij ervaren op een verantwoorde manier om te gaan en waarmee zij hun werkpraktijk en/of het beleid kunnen verbeteren.

Wat kan worden aangevraagd?
In het onderzoek moeten de mogelijke antwoorden en keuzes geïnventariseerd worden om te komen tot antwoorden op, of keuzes in, ethische vraagstukken of dilemma’s. Daarnaast worden de argumenten die voor en tegen deze verschillende mogelijkheden gegeven kunnen worden, gewogen met behulp van ethische theorieën of principes. De argumenten moeten verwijzen naar waarden en principes die in ethische theorieën gefundeerd en uitgewerkt worden en worden op hun samenhang onderzocht. Deze ethische theorieën hebben een belangrijke rol: zij worden ingezet in de kritische analyse van de argumenten en op basis daarvan voor de formulering van verantwoord handelen.

Randvoorwaarden
In de subsidieoproep worden verschillende relevantie en kwaliteitscriteria geformuleerd waarop de aanvragen worden beoordeeld. Een aantal hiervan is: de belanghebbenden en eindgebruiker(s) zijn vanaf het begin van het project (bij de aanvraag) betrokken. Er moet samenwerking zijn tussen degenen die vanuit de praktijk de ethische vraag stellen en de onderzoeksgroep die deze vraag wil beantwoorden met behulp van ethische analyse. Let ook op de definitie van ethiek die gebruikt wordt in deze oproep en beschreven is in de programmatekst.

Voor deze ronde is maximaal € 1.450.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal € 130.000,- voor de duur van maximaal 3 jaar aangevraagd worden.

U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek op het terrein van gezondheid waar een concreet en actueel ethisch vraagstuk aan ten grondslag ligt. De eindgebruiker moet concrete handvatten krijgen om op een verantwoorde manier om te gaan met de kwestie en hun werkpraktijk te verbeteren.

Aanvraag indienen
U kunt tot 4 september 2018, 14:00 uur uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Onderwerpen

Onderdeel van programma
Ethiek en Gezondheid 3

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u een subsidieoproep indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via deze link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Aanmelden Matchmakingbijeenkomst Ethiek en Gezondheid woensdag 23 mei
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Contact
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maartje Sander, programmasecretaris.
T 070 349 53 00
E ethiekengezondheid@zonmw.nl

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.