Expertmeeting Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden met deelnemers uit belangen- en beroepsorganisaties

4 november 2009, 08:00 - 16:00 | Centrum voor Ethiek en Gezondheid

De focus van de morele dilemma’s op de werkvloer van verpleegkundigen en verzorgen-den zal gericht zijn op dilemma’s die het gevolg zijn van meer eisen van ‘buitenaf’ en ‘bovenaf’ waardoor mogelijk de primaire zorgrelatie met de patiënt of cliënt onder druk komt te staan en de eigen professionaliteit tekort schiet.

De volgende vragen zijn daarbij richtinggevend:

  1. Wat zijn de meest voorkomende en actuele morele dilemma’s die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren in hun dagelijks werk, voor zover ze samenhangen met de veranderende zorgcontext en de hoge eisen die aan hun professionaliteit gesteld worden?
  2. Welke ondersteuning ontvangen verzorgenden en verpleegkundigen op dit moment om met morele dilemma’s om te gaan en in hoeverre is meer en andere ondersteuning daarin nodig?
  3. Wat kunnen partijen – overheid, onderwijs, instellingen, beroepsgroepen, leidingge-venden én betrokkenen zelf – doen om de ethische basiskennis en morele vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken zodat zij beter in staat zijn om te gaan met de huidige (morele) dilemma’s?

Er is geen verslag beschikbaar. Lees het signalement Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.