Hersenziektes vroeg in beeld - Lezingen met neuroloog Edo Richard, filosoof Maartje Schermer en geriater Marcel Olde Rikkert

27 mei 2019, 19:30 - 21:00 | Theaterzaal C, Radboud Universiteit, Erasmusplein 1, Rotterdam | Radboud Reflects ism het Donders Institute

Stel je hebt  indicatoren die duiden op de mogelijkheid een bepaalde hersenziekte te ontwikkelen. Je bént niet ziek, maar je kúnt ziek worden. Moet je dat willen weten? Bij het diagnosticeren van hersenziektes als Alzheimer wordt steeds vaker aangestuurd op het vroegtijdig stellen van diagnoses. Nog voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn. Wat te denken  van dit soort vroegdiagnostiek? Gaat dit ons beeld van ziek en gezond ingrijpend veranderen? Denk mee met neuroloog Edo Richard, filosoof Maartje Schermer en geriater Marcel Olde Rikkert.

Lees meer

Medicalisering
In de hoop op een toekomstige behandeling of vertraging van het ziekteverloop wordt er binnen het Alzheimer-onderzoek gezocht naar eiwitafzettingen in de hersenen, zogenaamde biomarkers. Of deze eiwitafzettingen uiteindelijk tot de ziekte leiden is nog onduidelijk, maar in de tussentijd roept de vroege diagnose allerlei vragen op. Is het wenselijk dat vroege diagnoses leiden tot een verdere medicalisering van ziektes die zich wellicht nooit ontwikkelen?

Morele afwegingen
Neuroloog Edo Richard vertelt wat de kansen en gevaren zijn van het gebruiken van biomarkers voor het vroegtijdig diagnosticeren van de ziekte van Alzheimer. Filosoof Maartje Schermer vertelt wat vroegdiagnostiek doet met onze definitie van ‘ziek’ en ‘gezond’ en welke morele afwegingen we moeten maken bij het inzetten ervan. Is de kennis misschien ooit ziek te worden niet alleen maar belastend? Geriater Marcel Olde Rikkert licht toe hoe informatie en coaching een alternatief kan zijn voor de vraag van patiënten naar vroegdiagnostiek.

Vraag naar vroegdiagnostiek
Daarna gaan Edo Richard, Maartje Schermer en Marcel Olde Rikkert in gesprek onder leiding van ethicus Marcel Becker. Vroegdiagnostiek is niet alleen een ontwikkeling binnen het medische onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Ook bij de ziekte van Parkinson en bij Autisme wordt gepleit voor vroege diagnoses. Hoe moeten we deze ontwikkeling zien? Gelden de ethische bezwaren van vroegdiagnostiek bij Alzheimer ook voor andere typen vroegdiagnostiek? En zo ja,  moeten we dan aan de rem trekken? 

Over de sprekers:

Deelname
Deelname kost € 7,50. Medewerkers van de RU en Alumni Benefits Card-houders betalen € 5,-. Studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnees zijn gratis. 

Kijk hier voor meer informatie of kijk op Facebook.

Dit is een programma van Radboud Reflects en het Donders Institute.

 

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.