Minisymposium prestatie-indicatoren

23 juni 2006, 10:00 - 18:00 | Haagse Lobby, Den Haag. | Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Het minisymposium Vertrouwen in verantwoorde zorg? Praktijk en ethiek van prestatie-indicatoren in de gezondheidszorg vond plaats op vrijdagmiddag 23 juni jl. van 13.00 – 17.00 uur in de Haagse Lobby, Den Haag.

Het CEG organiseerde dit minisymposium ter gelegenheid van de presentatie van het signalement Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij prestatie-indicatoren.

Van dit symposium zijn verschillende verslagen beschikbaar:

Dit signalement valt onder de verantwoordelijkheid van de beide in het CEG participerende adviesraden (RVZ en Gezondheidsraad) en is voorbereid door een expertgroep onder leiding van prof. dr RPTM Grol.
De centrale boodschap is dat het publieke gebruik van prestatie-indicatoren moet worden gezien als een sociaal experiment met zowel kansen als risico’s. Dat vraagt om een behoedzame en stapsgewijze aanpak, voortdurende evaluatie en gedegen effectonderzoek. Essentieel is ook de inbreng van de betrokken professionals zelf.

N.B.: Anders dan in voorgaande jaren worden de CEG-signalementen niet meer gebundeld, maar afzonderlijk uitgebracht. Na Vertrouwen in verantwoorde zorg? zullen dit jaar nog andere CEG-signalementen verschijnen, onder meer over foetale interventies en over informele zorg.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.