Natuur en Geneeskunde Een tegenstelling? Jaarcongres Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde

15 oktober 2011, 10:15 - 17:00 | Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2, Leiden | Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde

In de dagelijkse praktijk van de geneeskunde wordt frequent de natuur als argument gebruikt. Ivf-behandelingen vindt men normaal, maar artsen willen vrouwen boven de 45 jaar deze behandeling niet geven omdat zij het onnatuurlijk vinden dat een oudere vrouw zwanger wordt. Sommige patiënten proberen het gebruik van de producten van de farmaceutische industrie te beperken omdat deze tegennatuurlijk zouden zijn. Handelen zij zo omdat zij veronderstellen dat het natuurlijke meer in overeenstemming is met de ‘natuur van de mens’? Terwijl zij kunnen weten dat het natuurlijke net zo goed bijwerkingen kan hebben of zelfs uiterst giftig is. In de natuur voorkomende stoffen als strychnine en digitalis zijn daarvan voorbeelden.

De natuur komt ook in het maatschappelijke debat veelvuldig om de hoek kijken wanneer het gaat om biologisch eten of het aanleggen van een stukje natuurlijk landschap. Toch is het natuurlijke in de reformwinkel iets heel anders dan in de Oostvaardersplassen of een laboratorium. De natuur als argument te gebruiken, als zou het veilig of onschadelijk zijn, verwoordt vaak een ‘gut feeling’ die moeilijk onder woorden is te brengen. Dat het natuurlijke goed zou zijn, is echter in de moraalwetenschappen één van de best weerlegde argumenten, maar desondanks blijft het een grote rol spelen op alle terreinen in de maatschappij en zeker in de geneeskunde. Alsof de geneeskunde en de natuur tegenover elkaar zouden staan. Nieuwe ontwikkelingen leiden ertoe dat ons beeld van de natuur steeds verandert met de suggestie dat we de natuur steeds beter gaan begrijpen. Daardoor krijgen we ook de neiging in te grijpen in die natuur. Maar zijn er grenzen te stellen aan het manipuleren met de natuur?

De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde wil in haar Jaarcongres 2011 stilstaan bij ‘de natuur als argument’ en het belichten vanuit kentheoretisch, wijsgerigantropologisch en tenslotte ethisch en politiek-filosofisch perspectief. Het congres biedt zodoende de mogelijkheid om gefundeerd na te denken over de plaats van ‘de natuur als argument’ binnen de hedendaagse geneeskunde.

Zie voor meer informatie: http://www.filosofieengeneeskunde.nl/

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.