Neon jaarcongres 2019 - Zorg voor zorg

7 juni 2019, 10:00 - 17:00 | Achmea - Laan van Malkenschoten 20, Apeldoorn | Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland

Op 7 juni 2019 organiseert NEON haar inmiddels befaamde jaarcongres! Wij heten iedereen van harte welkom op deze 1e vrijdag van juni. Onze werktitel voor dit jaar is Zorg voor Zorg. Noteer vrijdag 7 juni 2019 in je agenda! Schrijf je nu in! Tot 15 april krijg je korting op de toegangsprijs.

Mantelzorgers en zorg voor zorg
Op basis van de evaluaties onder de bezoekers van ons congres in 2018 ligt de focus dit jaar op de morele vraagstukken rondom betrokkenheid van mantelzorgers in de zorgverlening voor naasten, en de rol van de ethiekondersteuning hierbij. Hoe ligt de balans tussen rollen en taken van zorgverleners, patiënt/cliënt, mantelverzorger, management en directie? Welke morele vraagstukken ontstaan daar? Hoe daar mee om te gaan? Wat is de rol van de ethiekondersteuner? Wat niet? Naast het thema mantelzorg zullen er tijdens dit jaarlijks NEON congres natuurlijk ook sprekers en workshop zijn die betrekking hebben op ethiekondersteuning in het algemeen (zoals methoden van ethiek ondersteuning, patient participatie in ethiekondersteuning, evaluatie onderzoek rondom ethiekondersteuning, training van ethiek ondersteuners, etc.).

Fantastische sfeer, inhoudelijk krachtig programma
Velen van jullie kennen de sfeer van de NEON-congressen inmiddels: informeel, toegesneden, inhoudelijk sterk en dicht op de praktijk. Schrijf je nu in. Kijk voor meer het programma en meer informatie op de website.

Over NEON
Het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON) is het landelijk netwerk voor professionalisering van ethiekondersteuning. Onder ethiekondersteuning vallen alle activiteiten die hulpverleners, bestuurders, patienten en familieleden helpen bij het herkennen en omgaan met ethische vragen. Denk bijvoorbeeld aan het werk van een commissie ethiek, het moreel beraad of de consulent ethiek. Stichting NEON brengt organisaties, instanties en mensen bij elkaar die reflectie op waarden en normen concreet, zichtbaar en voelbaar willen maken op verschillende niveaus van de organisatie. Daarin is ons streven het onderling leren en ontwikkelen van goede ethiekondersteuning te faciliteren en te stimuleren. We doen dat op vele manieren, bijvoorbeeld door uitwisseling van best practices via de website en in workshops, de publicatie van het Handboek Ethiekondersteuning in 2016 (Boom), en ook via wetenschappelijk implementatie en evaluatie onderzoek. Ongeacht wat we doen: participatie en gezamenlijkheid is sinds onze oprichting ons sleutelwoord! Vanuit die grondgedachte is het dan ook een groot genoegen je uit te nodigen voor ons jaarlijkse NEON-congres. Daar delen we ideeën, ervaringen, bevindingen en resultaten.

Programma en inschrijven:

Schrijf je hier in! Zorg voor Zorg: Over ethiek, mantelzorg en samenwerking. Op dit moment ligt er een uitnodiging bij de bewindspersonen van VWS en we hopen van harte dat die in de gelegenheid zijn om te komen voor een tintelend zaalgesprek!

Daarnaast verwelkomen we ondermeer dr. Dorothea Touwen, beleven we de vertolking van een uit-het-leven-gegrepen mantelzorgdilemma, is er een scala aan workshops (voor ieder wat wils natuurlijk!) en dat alles in de goedmoedige sfeer die je van NEON gewend bent.

Aarzel dus niet en schrijf je in, zeker nu je nog gebruik kunt maken van de early bird-regeling: tot 15 april geldt een flinke korting op de toegangsprijs! Kijk op deze website.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.