Testen op HbP dragerschap voor en tijdens de zwangerschap: een kwestie van etniciteit?

14 november 2012, 09:00 - 12:00 | Faculty Club Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9, RU Nijmegen | Faculty Club Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9, RU Nijmegen

Mini-Symposium (voorafgaand aan de promotie van Suze Jans)

In 2007 is de hielprikscreening in Nederland uitgebreid met screening op onder andere sikkelcelziekte en thalassemie (zogenaamde hemoglobinopathieën, HbP). Hulpverleners zoals verloskundigen, huisartsen en gynaecologen signaleren dat deze uitslag voor de meeste ouders onverwacht is. Indien een kind deze aandoening heeft, betekent dit automatisch dat beide ouders drager zijn.
Soms wordt dragerschap bij de ouders opgespoord naar aanleiding van anemie, maar is dit vaak te laat voor het maken van een geïnformeerde reproductieve keuze.
In de recent herziene KNOV anemie richtlijn wordt nu meer aandacht gegeven aan dragerschap gerelateerd aan HbP dragerschap. Ook de NHG standaard preconceptiezorg besteed aandacht aan deze aandoeningen voor risicogroepen. Het ontbreekt echter aan duidelijkheid en kaders voor het veld met betrekking tot een standaardaanbod voor HbP dragerschap screening onafhankelijk van anemie, juist om ouders de gelegenheid te geven voor een tijdige reproductieve keuze.
De vraag rijst, wat wel en wat niet kan. Het is onduidelijk wie aan zet is. Het doel van dit mini-symposium is om te horen hoe het veld hierover denkt en om de beleidsvorming te stimuleren.

Voor meer informatie, zie de uitnodiging.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.