Belonen of betalen van orgaandonoren?

12 juli 2007
Status: gesloten

“Als een vader het leven van zijn dochter kan redden door aan haar bij leven een nier af te staan, noemen we dit een altruïstische daad en keuren we dit goed. Waarom zou deze situatie verschillen van die waarbij de vader een nier verkoopt om voor zijn dochter een levensreddende medische behandeling te kunnen betalen?” (Radcliffe-Richards, 1998)

Vanwege de urgentie van het donortekort lijken opvattingen over de morele aanvaardbaarheid van het financieel aantrekkelijk maken, belonen of betalen van orgaandonoren te verschuiven. Het CEG onderzoekt op dit moment of dit zo is en brengt in kaart wat de ethische afwegingen hierbij zijn. Wij zijn daarom ook benieuwd naar uw mening.

Reageer op de stelling: Het is moreel aanvaardbaar om orgaandonatie financieel aantrekkelijk te maken en te regelen. Alleen zó kan het tekort aan orgaandonatie succesvol teruggedrongen worden en duistere praktijken (zoals een nier kopen in het buitenland) voorkomen worden.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.