Elektronisch Patiëntendossier

26 juni 2008
Status: gesloten

Momenteel bekijkt de overheid of het elektronisch patiëntendossier (EPD) landelijk moet worden ingevoerd. In dat EPD worden diverse patiëntendossiers, met daarin het medische verleden en medicijngebruik van de patiënt, digitaal gekoppeld.

Achterliggend idee: het geheel is meer dan de som der delen en een betere informatie uitwisseling kan medische fouten voorkomen. Het CEG bereidt een signalement voor over het EPD en is benieuwd naar uw reactie op de volgende stelling:

Nu beheert de zorgverlener het medisch dossier en heeft de patiënt inzagemogelijkheid. Maar met de invoering van het elektronisch patiëntendossier, moet de patiënt zelf zeggenschap en beheer krijgen over zijn dossier.

CEG gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet