Ingrijpen bij overgewicht?

3 april 2006
Status: gesloten

Mevrouw B, 45 jaar, van Turkse afkomst, komt bij de huisarts voor controle van haar beginnende diabetes type 2 (ouderdomssuiker). Zij heeft een matig overgewicht. De huisarts heeft haar daar al eens op aangesproken, maar dit heeft geen merkbaar effect gehad.

Omdat mevrouw B. zelf geen Nederlands spreekt, heeft zij haar 17-jarige zoon M. meegenomen, die als tolk fungeert. Het valt de huisarts op dat M. op het oog tekenen van adipositas (vetzucht) vertoont. M. heeft verder een goede gezondheid en komt vrijwel nooit zelf op het spreekuur.

De huisarts twijfelt wat goed is om te doen. Er wordt momenteel erg veel nadruk gelegd op het bestrijden van overgewicht bij kinderen, omdat dit mogelijk een oorzaak kan zijn van het steeds jonger voorkomen van ouderdomssuiker in de bevolking. Moet de huisarts zich daarom ongevraagd bemoeien met M’s overgewicht – ook al heeft die daar (nog) geen klachten over – en hem bijvoorbeeld adviseren zijn voedingspatroon en leefwijze te veranderen? Of moet de huisarts afwachten totdat M. zelf met klachten (al dan niet gerelateerd aan zijn overgewicht) op het spreekuur komt?

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.