‘Integriteit moet bevorderd worden met regels en toezicht, want vertrouwen op de intrinsieke motivatie van mensen werkt niet’

10 april 2014
Status: gesloten

Bent u het met deze stelling eens of oneens?

De kranten staan vol met berichten over fraude, corruptie, belangenverstrengelingen, machtsmisbruik, zelfverrijking, dubieuze declaraties, plagiaat, enzovoort. Dit is allemaal van het soort gedrag dat contrasteert met het idee dat we hebben bij integriteit.

Mede door de maatschappelijke aandacht voor deze incidenten en druk vanuit de media zijn organisaties genoodzaakt snel te reageren. Een benadering is wat we de rules-based strategie kunnen noemen, waarbij integer gedrag van werknemers bevorderd wordt door middel van regels, voorschriften, controle en toezicht. Een andere benadering is de trust-based strategie, waarbij getracht wordt de werknemers intrinsiek te motiveren om integer en verantwoordelijk te handelen.

Bent u het eens met deze stelling?
“Integriteit moet bevorderd worden met regels en toezicht, want vertrouwen op de intrinsieke motivatie van mensen werkt niet”

Reacties op deze stelling zijn zeer welkom in verband met de voorbereiding van het signalement over integriteit.

Reacties

 1. 1 F.G.P.H. Oyen (psychiater np) reageerde op 7 mei 2014:

  Oneens.
  Integriteit kan nooit worden opgelegd, volgzaamheid wel. Integriteit komt uit de persoon zelf, niet omdat er regels zijn, maar omdat iemands normen en waarden besef daarvoor staat.
  Meer regels en meer toezicht zal uiteindelijk leiden tot verschraling van initiatieven, meer afvink gedrag en een defensieve attitude.
  Het “vertrouwen is goed, controle is beter” principe leidt tot demotivatie van professionals en slaat innovatie dood.

  Beter is het om goed te selecteren bij de werving van professionals/bestuurders/toezichthouders, laat hen een integriteitsverklaring o.i.d. tekenen of laat ze een integriteits belofte/eed afleggen.
  Hanteer daarbij het, ook door de IGZ gevolgde principe, van “High Trust -  High Penalty”.

  Meer regels en toezich geeft schijnzekerheid, wie niet wil zal altijd een weg buiten de regels weten te vinden.

 2. 2 Mathijs (Betrokken mens) reageerde op 15 mei 2014:

  Eens met de vorige reactie. Je bent integer of je bent het niet.
  Wat wordt er bedoeld met integer?
  Is het integer als je weet dat je gesprekspartner producten op de markt brengt ( antidepressiva Seroxat) die agressie, geweld en zelfmoorden veroorzaken. In Amerika werd een producent veroordeeld. Deze had opzettelijk valse onderzoeksrapporten op laten maken. De producent schikte voor 3 miljard dollar.
  Voor de deelnemers aan het Nederlandse Apollonetwerk is er geen bezwaar om met dezelfde producent ( massamoordenaar) aan tafel te zitten. Ambtenaren van VWS zijn deelnemers. De Minister is op de hoogte. Door leden van de tweede kamer is gevraagd om sponsoring en deelname te stoppen.

  Ethisch verantwoord? Benieuwd om te vernemen of u als CEG c.q. GR ,RVZ hier iets aan doet.

   

 3. 3 Martijn (Langstudeerder) reageerde op 28 september 2014:

  In lijn met bovenstaande reacties zou ik willen stellen dat een ‘rules-based strategie’ niet gelijk staat aan integriteit en een integer persoon. Regels kunnen alleen zichtbaar gedrag sturen, en integriteit neemt ook de intrinsieke motivatie van iemand in overweging.

  Rules-based strategieën zijn echter zeker nuttig, zolang het voor personen maar duidelijk is waarom die regels er zijn en welk doel ze dienen (explicitering). Als ze dit doel delen (motivatie!), zal het vanzelfsprekender zijn de regels op te volgen.  Bovendien zorgen regels ervoor dat men voor ogen kan blijven houden waar het binnen een bepaalde organisatie om draait (hoe integriteit daar ingevuld wordt), waarmee een (te) subjectieve invulling van integriteit wordt voorkomen. Alhoewel goedbedoeld, kunnen individuen erg verschillen in hun visie op integriteit, wat kan leiden tot verwarring en misstanden. Tot slot kunnen regels een steun en toeverlaat bieden als mensen onder druk worden gezet om niet integer te handelen.

 4. 4 An Schilderinck (Beleidsadviseur) reageerde op 30 september 2014:

  Ik ben het eens met een deel van de stelling:’ integriteit moet bevorderd worden met regels en toezicht’ In dit eerste deel van de stelling komt tot uitdrukking het belang dat de samenleving hecht aan integriteit . Bevordering van integriteit met regels en toezicht bevordert op individueel niveau en binnen organisaties het denken over normen en waarden en hoe deze leidraad kunnen zijn voor ons handelen bij bepaalde kwesties.

 5. 5 kirsten emous (wetenschapsjournliste) reageerde op 5 november 2014:

  Ik ben het eens met de stelling. We hebben lang gedacht dat de individu een intrinsiek gevoel voor ethisch denken en handelen heeft en dat is misschien ook wel zo, maar het is voor hem/haar te lastig om dit uit te dragen in zijn omgeving. De trend ‘alles moet kunnen’ van de laatste decennia galmt nog na. Daar is niet tegenop te boksen. De huidige afrekencultuur, die daar haaks op staat, maakt alles nog verwarrender. Deze heeft niets met ethiek te maken, maar met dwang en straf. Hoe moet de individu dit uit elkaar houden?  Er moet een nieuwe definitie komen voor ethisch denken, voelen èn handelen, ook dat laatste, want daar is moed voor nodig..

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.