Zorg op afstand

28 mei 2010
Status: gesloten

Een toenemende zorgvraag, de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en de krapte op de arbeidsmarkt zijn ontwikkelingen die zullen leiden tot meer ‘zorg op afstand’.

Slimme technologie, zoals de mogelijkheid om door computers onze bloeddruk, spierspanning, hartritme of bloedsuikerspiegel te laten meten en dit via sensoren direct te laten registreren bij de behandelaar of hier via een beeldscherm met de specialist of een verpleegkundige over te communiceren, kan dan oplossingen bieden.

Zorg op afstand is dus een vorm van zorg waarbij de zorgontvanger zich niet op dezelfde plek of in dezelfde ruimte bevindt als de zorgprofessional: de afstand wordt overbrugd met behulp van nieuwe toepassingen van bestaande technologie, zoals webcams, internetverbindingen, glasvezelkabels en geautomatiseerde meet- en registratieapparatuur. Dit wordt ook wel telezorg genoemd.

Telezorg is nu vaak een aanvulling op bestaande zorg, maar zal vanwege krapte aan personeel in de zorg en oplopende zorgkosten steeds vaker als vervanging van bestaande zorg worden ingezet. Sommige mensen denken dat de zorg daardoor verschraalt, anderen denken dat de zorg dan juist heel dichtbij komt.

Graag uw mening bij de volgende stelling:
Met telezorg wordt de zorg persoonlijker

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.