Zorgplicht versus het belang van derden

3 april 2005
Status: gesloten

Het CEG bereidt momenteel een aantal signalementen voor, waaronder een over de ‘publieke taken’ van de zorgverlener. Hierin komt de vraag aan de orde in hoeverre zorgverleners zich – naast hun eigenlijke zorgtaak – ook in zouden moeten zetten voor meer publieke taken, zoals het meewerken aan het tegengaan van verzekeringsfraude of het melden van (mogelijk) strafbare feiten.

Een psychotherapeut treedt op als behandelaar van dhr. A, die tot TBS is veroordeeld wegens het plegen van gewelddadige misdrijven. Vanwege goede resultaten van de behandeling is de verpleging van dhr. A. onder voorwaarden beëindigd. Een van die voorwaarden is dat dhr. A. zich zal onthouden van drugsgebruik.

Enkele weken later gaat dhr. A opnieuw heroïne gebruiken. Hij wordt hier agressief van en dreigt een kennis van hem te vermoorden. Om zijn woorden kracht bij te zetten, toont hij het wapen waarmee hij de moord wil begaan. De psychotherapeut reageert met het voorschrijven van methadon, waar dhr. A. eerder goed op reageerde. Hij meldt het dreigement niet aan het Openbaar Ministerie.

Is dat terecht, of moet de psychotherapeut hier het belang van derden laten prevaleren boven het beroepsgeheim?

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.