Zwijgplicht of spreekplicht?

9 april 2006
Status: gesloten

Een huisarts ontdekt dat één van haar patiënten, een chauffeur die met een taxibusje kinderen vervoert, met enkele van hen ontucht pleegt. Ze meldt het bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, die het gaat onderzoeken.

Later trekt ze op aanraden van haar collega’s de melding alsnog in. Het advies van haar collega’s was dat ze zich op glad ijs zou begeven en met het tuchtcollege te maken zou kunnen krijgen.

Stel dat Volkert van der G aan de politie was ontkomen en zich later meldt bij een psychiater omdat hij de moord op Fortuyn niet kan verwerken. Wat moet de psychiater doen?

In beide voorbeelden staat geheimhoudingsplicht en het belang van de toegankelijkheid van de zorg op gespannen voet met het maatschappelijke belang van opsporing en veiligheid.

Reageer op de stelling: Een medisch hulpverlener zou verplicht moeten worden om aangifte te doen van een geweldsmisdrijf.

Zie ook het signalement: Zorgverlener èn opsporingsambtenaar.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.