Amsterdams Centrum voor Kinderstudies

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft in samenwerking met het CEG in 2008-2009 debatbijeenkomsten georganiseerd getiteld ‘Over de drempel. En dan? Morele dilemma’s van jeugdzorgwerkers’.

In de debatten werden telkens een dilemma nader toegelicht door een professional uit de jeugdzorgpraktijk en een wetenschapper. Verslagen en sheets van deze debatten zijn te vinden op de website van het ACK; www.ack.vu.nl onder nieuws (debatreeks morele dilemma’s van jeugdzorgwerkers).

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.