Ethiek Instituut Universiteit Utrecht

Het Ethiek Instituut richt zich op het verkennen en verklaren van praktische morele vraagstukken. Ook wil het instituut studenten leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. Het gaat hierbij om theoretisch werk in morele filosofie en om toegepaste studies. Het onderzoek van het instituut legt de nadruk op de grondbeginselen van de mensenrechten, en meer in het bijzonder op de begrippen ‘waardigheid’ en ‘autonomie’. Tevens is er aandacht voor de methodiek van het ethiekonderwijs, en morele problemen in de volksgezondheid, technologie, en in dieren- en milieuethiek.

Medewerkers adviseren nationale en internationale adviescolleges en organisaties (de Gezondheidsraad, het Duitse parlement, de Wereld Gezondheidsraad, European Centre for Disease Control, etc.). Het instituut valt onder het departement Wijsbegeerte van de faculteit Geesteswetenschappen.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.