Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO)

De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) is een onafhankelijke stichting, die zich ten doel stelt:
a. voorlichting te geven over orgaandonatie en orgaantransplantatie, uitgaand van de mens als een holistisch wezen;
b. lichamelijke en geestelijke aspecten van donatie en transplantatie te belichten;
c. te bevorderen dat de keuze omtrent orgaandonatie uitsluitend door elk individu zelf kan worden gemaakt;
d. onderzoek te bevorderen naar o.a. het hersendoodcriterium, het stervensproces, ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) wil dat over orgaandonatie zo volledig mogelijke informatie wordt verstrekt. Niet alleen de verhalen die het aantal potentiële donoren doen stijgen, maar ook de bedenkingen die er tegen orgaandonatie zijn. Het gaat per slot van rekening om de donor: die moet snel sterven om te voorkomen dat een ander spoedig sterft.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.