UMC Groningen Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Ethiek in de Zorg richt zich op ethische vraagstukken in de gezondheidszorg. Deze vragen strekken zich veel verder uit dan de ‘grote’ ethische dilemma’s zoals euthanasie, abortus, wensgeneeskunde of kloneren. Zij gaan ook over de zorgverlening zelf en de organisatie van zorg.

Ethiek raakt de routine van alledag binnen de zorg: bejegening van ‘lastige en dwingende’ patiënten, de relatie tussen professionele en persoonlijke betrokkenheid of de vraag waar de grens ligt tussen het bevorderen van de zelfredzaamheid en verwaarlozing van patiënten.

Het Expertisecentrum is een initiatief van het Academisch Ziekenhuis Groningen en stelt haar diensten niet alleen beschikbaar voor professionele hulpverleners binnen het AZG, maar ook daarbuiten.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.