Universiteit voor humanistiek (UVH)

De Universiteit voor Humanistiek UVH draagt met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vanuit een humanistische visie bij aan een humane samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens.

Uitgangspunt is dat sociale verantwoordelijkheid en individuele autonomie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het onderzoek richt zich op sociale, ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken.
De UvH legt zich tevens toe op praktische toepassingen van ontwikkelde kennis door het opleiden en bijscholen van professionals en deel te nemen aan het maatschappelijk debat.

De UvH heeft een ‘Praktijkcentrum Zingeving & progressie’ voor symposia, workshops en cursussen. Het centrum geeft een uitgebreide nieuwsbrief uit .

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.