Ingrid Geesink

Stafmedewerker CEG en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidraad
Telefoon: 070 – 340 5060
E-mail: im.geesink@gr.nl

Portret van Mw. dr. I.M. (Ingrid) Geesink

Dr. Ingrid Geesink werkt als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Ze is geïnteresseerd in politiek-economische en ethische vragen rond de ontwikkeling van medische innovatie en technologie. Momenteel werkt Ingrid op het project Mens en Machine. Ingrid was eerder actief als senior onderzoeker en coördinator bij het Rathenau Instituut, waar ze zich vooral bezighield met maatschappelijke aspecten van biomedische technologie. Thema’s waren onder meer commercialisering van het menselijk lichaam en de wereldwijde markt voor lichaamsmateriaal, 3D bioprinten, regeneratieve geneeskunde, de meetbaarheid van het lichaam, gezondheidsdata en het gebruik van apen in biomedisch onderzoek. Ingrid studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (MSc wetenschapsdynamica 1998, MA sociologie 2000) en was daarna actief in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, journalistiek, consultancy en beleidsanalyse, onder meer bij RAND Europe. Aan de Universiteit van Cardiff deed Ingrid onderzoek naar sociale aspecten van stamcelonderzoek en weefselkweek technologie (2002-2006). Ze promoveerde op het proefschrift “Risk regulation of tissue engineering in the EU; A political economy of medicine” (2006). Hierop volgde een ESRC/MRC postdoc beurs aan het Britse Centre for Economic and Social Aspects of Genomics (CESAGen). Een overzicht van wetenschappelijke publicaties is te vinden via Researchgate en een professioneel profiel via LinkedIn.

Publicaties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.