Rachèl van Hellemondt

Coördinator CEG en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad
Telefoon: 070 – 340 5060
E-mail: re.v.hellemondt@gr.nl

Portret van Mw. mr. dr. R.E. (Rachèl) van Hellemondt

Rachèl van Hellemondt (1971) is in Castricum en Amsterdam opgeleid tot verpleegkundige. Na haar diplomering werkte zij voornamelijk in de (kinder- en jeugd)pychiatrie. Daarna werkte zij in de jeugdhulpverlening (Bureau Jeugdzorg/ Pleegzorg). Zij studeerde rechtsgeleerdheid in Leiden (2008). Alwaar ze in april 2014 promoveerde op het juridisch kader rond genetische screening. Tijdens haar promotieonderzoek maakte zij deel uit van de onderzoeksgroep die de thematische wetsevaluatie zelfbeschikking in de zorg uitvoerde. Zij werkt als coördinator CEG en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad. Ze is als secretaris verbonden aan de vaste commissie ethiek en recht en de Commissie bevolkingsonderzoek.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.