Privacy

Persoonsgegevens die u op ceg.nl opgeeft, gebruikt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Daarmee voldoet het CEG aan de privacywetgeving.

Als u een publicatie of de CEG-nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. Het CEG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Het CEG zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

U kunt contact opnemen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid om te vragen welke gegevens deze van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.

CEG gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet