Bescheiden professies. Over evidence based werken buiten de cure

Datum van publicatie:
27-11-2014

Type:
Els Borst Lezing (2e)

Cluster:

n.v.t. (overige publicaties)Volledige publicatie:

Auteur(s):
Margo Trappenburg

Trefwoorden:
evidence-based medicine, professionele autonomie, jeugdzorg, verpleging en verzorging, sociale wijkteams

Aanleiding

Evidence based werken volgens richtlijnen en protocollen is een belangrijke standaard in de curatieve gezondheidszorg. Sommigen vinden dat dit ook zou moeten gelden in de ondersteunende zorg, het welzijnswerk en de jeugdzorg.

Hoofdvraag

Is evidence based werken ook de juiste aanpak buiten de cure? Wordt daarmee de ethische vraag wat goede zorg niet versmald tot wat bewezen effectieve zorg is?

Ethische discussie

Evidence based werken kan problematisch zijn voor bescheiden professies: gezien het verzamelen van een groot aantal gespecialiseerde hulpverleners rondom een gezin, wanneer het niet werkt vanwege multimorbiditeit, als er geen (moreel verantwoorde) mogelijkheid is om experimenten te doen, en vanwege de benodigde financiële investering.

Doelgroep

Brede publiek ethiek en gezondheid (niet benoemd)

Aanbeveling

Gemeentes moeten milder zijn en erkennen dat burgers zelf niet altijd weten wat voor hulp zij nodig hebben. Zo'n gemeente zorgt dat er wijkteams zijn van bescheiden professionals die naar mensen toe gaan om te kijken wat er aan de hand is en om vervolgens op verstandige wijze hulp te organiseren.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.