Bestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf: de bescherming van proefpersonen in blootstellingsonderzoek

Datum van publicatie:
29-06-2004

Type:
Signalement

Cluster:

Behandelings- en zorgvraagstukkenVolledige publicatie:

Auteur(s):
Zwiers, R.A.A.

Trefwoorden:
blootstellingsonderzoek, `niet schaden`, informed consent, proportionaliteit, subsidiariteit, medisch-wetenschappelijk onderzoek

Aanleiding

Proefpersonen die deelnemen aan geneeskundig onderzoek, vallen onder de bescherming van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek (WMO). Dit geldt niet voor onderzoek naar bijvoorbeeld toxische effecten van cosmetica of blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. In een recente controverse in de VS stond de aanvaardbaarheid van zulk onderzoek bij mensen ter discussie.

Hoofdvraag

Hoe staat het met de wettelijke bescherming van proefpersonen in blootstellingsonderzoek?

Ethische discussie

Het uitgangspunt van `niet schaden` is in het geding. Voorwaarden voor de morele aanvaardbaarheid van blootstellingsonderzoek zijn: het rekruteren van gezonde vrijwilligers op basis van informed consent, het belang van het onderzoek, de proportionaliteit en de subsidiariteit.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, proefpersonen (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Het betrekken van proefpersonen in dergelijk onderzoek moet per onderzoek worden beoordeeld. Hierbij ligt het voor de hand aan te sluiten bij het al bestaande kader voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, d.m.v. het maken van een nieuwe wet of het uitbreiden van de werkingssfeer van de WMO. Dit onderwerp moet tevens in Europees verband aan de orde worden gesteld.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.