De mens achter de moleculen

Datum van publicatie:
24-11-2015

Type:
Els Borst Lezing (3e)

Cluster:

n.v.t. (overige publicaties)Volledige publicatie:

Auteur(s):
Bert Keizer

Trefwoorden:
medicalisering, medisch-wetenschappelijk onderzoek, palliatieve zorg, lijden, diagnostiek

Aanleiding

Volgens Keizer heeft de opkomst van de moderne geneeskunde geleid tot een te grote nadruk onder artsen op diagnose en interventie.

Hoofdvraag

Hoe komt het dat de aanbidding van de wetenschappelijke analyse zoveel schade berokkent?

Ethische discussie

Kwetsbare ouderen belanden ten onrechte vanuit de thuissituatie in het ziekenhuis, waar zij niet op de juiste palliatieve wijze behandeld worden. Dit ontstaat uit een onvermogen binnen de geneeskunde om menselijk lijden in de ogen te zien.

Doelgroep

Brede publiek ethiek en gezondheid (niet benoemd)

Aanbeveling

`Artsverzachting` is nodig: meer aandacht en meer behoedzaamheid bij inzetten medische technologie. Oplossingen zijn volgens Keizer het inzetten van oudere artsen ook na kantoortijd, één arts binnen het ziekenhuis de baas maken, en het creéren van meer besef wat palliatieve zorg inhoudt.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.