Geneesmiddelen voor kinderen

Datum van publicatie:
30-06-2003

Type:
Signalement

Cluster:

Behandelings- en zorgvraagstukkenVolledige publicatie:

Auteur(s):
Van Duivenboden, Y.A.

Trefwoorden:
kinderen, medisch-wetenschappelijk onderzoek, ouderlijke verantwoordelijkheid

Aanleiding

De meeste geneesmiddelen voor kinderen zijn niet getest bij kinderen en zijn vaak niet verkrijgbaar in geschikte vorm en dosering. De gebrekkige kennis van kindergeneesmiddelen is problematisch voor kinderartsen wereldwijd.

Hoofdvraag

Hoe kan de situatie t.a.v. het gebrek aan kennis van kindergeneesmiddelen worden verbeterd?

Ethische discussie

Het gebruik van niet geregistreerde en `off-label` geneesmiddelen bij kinderen kan risico's met zich meebrengen en er is weinig bekend over de schade op lange termijn. Kinderen zijn kwetsbaar, en ouders en samenleving tonen daarom terughoudendheid wat betreft deelname van kinderen aan geneesmiddelenonderzoek.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, cliënten (Niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Het CEG onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit een analyse van het CvZ (College van Zorgverzekeringen) om te komen tot een beter onderbouwd geneesmiddelenbeleid voor kinderen. Voorwaarden voor verbeteringen zijn de bereidheid van ouders en kinderen tot deelname aan onderzoek evenals aandacht voor scholing van (kinder)artsen inzake informatieverstrekking en counseling.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.