Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt: Reflecties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming

Datum van publicatie:
28-05-2014

Type:
Signalement (interviewbundel)

Cluster:

Behandelings- en zorgvraagstukkenVolledige publicatie:


Auteur(s):
de Vos, M.

Trefwoorden:
gezamenlijke besluitvorming, informed consent, autonomie, wilsonbekwaamheid, relatie hulpvrager - hulpverlener

Aanleiding

Het belang van gezamenlijke besluitvorming of shared decision-making wordt inmiddels breed onderkend (zie: achtergrondstudie). Het is echter de vraag hoe deze zich in de dagelijkse praktijk voltrekt en met welke barriëres artsen en patiënten tijdens dit proces worden geconfronteerd.

Hoofdvraag

In de diepte-interviews staan drie vragen centraal: wat verstaan deze direct betrokkenen onder gezamenlijke besluitvorming? Met welke barriëres worden ze geconfronteerd tijdens dit proces? En wat zien zij als noodzakelijke voorwaarden om samen te kunnen beslissen?

Ethische discussie

In publicaties over gezamenlijke besluitvorming gaat het vaak over patiënten die goed in staat zijn om informatie te begrijpen. Echter, hoe verloopt de besluitvorming wanneer patiënten wilsonbekwaam zijn, en hoe gaan artsen en patiënten hier mee om?

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, cliënten (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

In de slotbeschouwing de betekenis van gezamenlijke besluitvorming voor artsen en patiënten beschreven, en barriëres en noodzakelijke voorwaarden genoemd. In het signalement worden geen aanbevelingen gedaan, maar wordt afgesloten met een aantal stellingen om het debat verder te stimuleren.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.