Wensgeneeskunde

Datum van publicatie:
27-08-2015

Type:
Signalement

Cluster:

Nieuwe technologieënVolledige publicatie:

Auteur(s):
Asscher, E.C.A.; Dondorp, C.A.; Struijs, A.J.; van Rijswijk, M.N

Trefwoorden:
wensgeneeskunde, commercialisering, kostenbeheersing, verdelende rechtvaardigheid, autonomie, zelfbeschikking, medicalisering, mensverbetering, enhancement

Aanleiding

Wensgeneeskunde is een relatief nieuwe term voor het verschijnsel om geneeskundige technieken en producten in te zetten voor niet medische doeleinden. Wensgeneeskunde lijkt toe te nemen: er kan steeds meer dus gebeurt er steeds meer.

Hoofdvraag

Wat is wensgeneeskunde en hoe is het af te bakenen van reguliere geneeskunde? Wat zijn de maatschappelijke en morele gevolgen van wensgeneeskunde, mede tegen de achtergrond van oplopende zorgkosten, en zijn die aanvaardbaar? (afgeleid)

Ethische discussie

Gaat wensgeneeskunde tegen de natuur in? Zijn niet-medische wensen wel autonoom? Wat zijn de mogelijke gevolgen van wensgeneeskunde voor de maatschappij? Mogen artsen en andere zorgverleners zich met wensgeneeskunde bezighouden? Ondermijnt wensgeneeskunde de beroepsethiek? Zet wensgeneeskunde druk op de schaarse middelen in de zorg? Verdringt wensgeneeskunde de reguliere geneeskunde?

Doelgroep

Zorgverleners, zorgvragers, zorgverzekeraars en de overheid

Aanbeveling

Het debat over aanvaardbaar gebruik van geneeskundige technieken en diensten moet worden gevoerd door alle betrokkenen en ook onderling. Agendapunten en taken voor overheid, zorgverzekeraars en zorgvragers worden besproken.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.