Publicaties in behandelings- en zorgvraagstukken

Dit overzicht geeft de hoofdzaken van iedere publicatie weer met daarbij een link naar de betreffende volledige publicatie. Bij het zoeken naar een publicatie in de database kunt u verschillende zoekstrategieën toepassen, zoals het selecteren op titel, jaar, trefwoord en recente publicatie.

Sorteer op titel Sorteer op jaar Sorteer

Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt: Reflecties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming

2014

Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis

2009

Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden

2009

Zorg voor het ongeboren kind. Ethische en juridische aspecten van foetale therapie

2009

Dilemma’s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties.

2008

Overwegingen bij het beëindigen van het leven van pasgeborenen

2007

Ethiek in zorgopleidingen en zorginstellingen

2005

Zorgverlener èn opsporingsambtenaar?

2005

Opsporing verzocht? Screening in de huisartspraktijk

2005

Bestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf: de bescherming van proefpersonen in blootstellingsonderzoek

2004

Terminale sedatie

2004

Geneesmiddelen voor kinderen

2003

Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid van mensen met een verstandelijke handicap

2003

Culturele eigenheid en zelfbeschikking van allochtone zorgvragers

2003

Eisend gedrag en agressie van zorgvragers

2003

Drang en informele dwang in de zorg

2003

Signalement per cluster

Nieuwe technologieën
Behandelings- en zorgvraagstukken
Maatschappij en gezondheidsbeleid

Trefwoorden

agressie altruïsme autonomie belangenverstrengeling bevolkingsonderzoek bloedtransfusie blootstellingsonderzoek commercialisering consumentisme cryopreservatie culturele zelfbeschikking diagnostiek donorregistratie donorregistratiesysteem drang en dwang duty to warn duurzaamheid gezondheidszorg e-health economisering egalitarisme eigen verantwoordelijkheid eisend gedrag enhancement ethiekonderwijs ethische agenda etnische en culturele diversiteit euthanasie evidence-based medicine feminisme foetale therapie gebruikelijke zorg gelijke toegang gelijkheid gezamenlijke besluitvorming gezondheidsvaardigheden het recht op niet-weten informed consent informele zorg integriteit intrinsieke waarde van het dier jeugdzorg keuzevrijheid kinderen klonering kostenbeheersing kwaliteit van de zorg kwaliteit van leven laaggeletterdheid leefstijl levensbeëindiging lijden loyaliteit aan toekomstige generaties mantelzorg marktwerking medialisering medicalisering medisch-wetenschappelijk onderzoek medisch beroepsgeheim meldplicht menselijke waardigheid mensverbetering micromanipulatie moral distress moreel beraad morele status van het embryo natuur en biodiversiteit neonatale screening niet schaden nudging onafhankelijkheid orgaandonatie orgaantoerisme ouderlijke verantwoordelijkheid palliatieve zorg pandemie paternalisme prestatie-indicatoren preventie privacy procedurele rechtvaardigheid professionele autonomie professionele verantwoordelijkheid proportionaliteit rechtvaardigheid relatie hulpvrager - hulpverlener samenwerking screening sociale wijkteams solidariteit stamcellen subsidiariteit telezorg terminale sedatie thuiszorg transparantie utilisme verantwoordelijkheid verdelende rechtvaardigheid verpleging en verzorging verstandelijke handicap vertrouwen voeding voortplantingsgeneeskunde vrijwilligheid vruchtbaarheidsverlies wensgeneeskunde whole genome sequencing wilsonbekwaamheid zelfbeschikking zorgbestuurders zorgverzekering `niet schaden`

Laatst toegevoegd

Geslachtscellen uit het lab: een ethische verkenning van in-vitrogametogenese als nieuwe voortplanti

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.