Database CEG publicaties

Dit overzicht geeft de hoofdzaken van iedere publicatie weer met daarbij een link naar de betreffende volledige publicatie. Bij het zoeken naar een publicatie in de database kunt u verschillende zoekstrategieën toepassen, zoals het selecteren op titel, jaar, trefwoord en recente publicatie.

Sorteer op titel Sorteer op jaar Sorteer

Handelingen met geslachtscellen en embryo’s

2003

Screening van pasgeborenen op aangeboren stofwisselingsziekten

2003

Drang en informele dwang in de zorg

2003

Eisend gedrag en agressie van zorgvragers

2003

Culturele eigenheid en zelfbeschikking van allochtone zorgvragers

2003

Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid van mensen met een verstandelijke handicap

2003

De maakbare mens

2003

Geneesmiddelen voor kinderen

2003

De vertwijfeling van de mantelmeeuw

2004

Vruchtbaarheidsverzekering: medische en niet-medische redenen

2004

Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een nieuwe zorgpraktijk (RVZ)

2004

Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een ethisch ideaal (GR)

2004

Terminale sedatie

2004

Bestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf: de bescherming van proefpersonen in blootstellingsonderzoek

2004

Mantelzorg, kostenbeheersing en eigen verantwoordelijkheid

2004

Economisering van zorg en beroepsethiek

2004

Achtergrondstudies - Economisering van zorg en beroepsethiek

2004

Thuiszorgtechnologie: achtergrondstudie

2004

Goeddoen met winst maken. Naar een economisering van zorg en beroepsethiek?

2004

Marktwerking en ethiek in de kliniek: stemmen uit de praktijk

2004

Signalement per cluster

Nieuwe technologieën
Behandelings- en zorgvraagstukken
Maatschappij en gezondheidsbeleid

Trefwoorden

agressie altruïsme autonomie belangenverstrengeling bevolkingsonderzoek bloedtransfusie blootstellingsonderzoek commercialisering consumentisme cryopreservatie culturele zelfbeschikking diagnostiek donorregistratie donorregistratiesysteem drang en dwang duty to warn duurzaamheid gezondheidszorg e-health economisering egalitarisme eigen verantwoordelijkheid eisend gedrag enhancement ethiekonderwijs ethische agenda etnische en culturele diversiteit euthanasie evidence-based medicine feminisme foetale therapie gebruikelijke zorg gelijke toegang gelijkheid gezamenlijke besluitvorming gezondheidsvaardigheden het recht op niet-weten informed consent informele zorg integriteit intrinsieke waarde van het dier jeugdzorg keuzevrijheid kinderen klonering kostenbeheersing kwaliteit van de zorg kwaliteit van leven laaggeletterdheid leefstijl levensbeëindiging lijden loyaliteit aan toekomstige generaties mantelzorg marktwerking medialisering medicalisering medisch-wetenschappelijk onderzoek medisch beroepsgeheim meldplicht menselijke waardigheid mensverbetering micromanipulatie moral distress moreel beraad morele status van het embryo natuur en biodiversiteit neonatale screening niet schaden nudging onafhankelijkheid orgaandonatie orgaantoerisme ouderlijke verantwoordelijkheid palliatieve zorg pandemie paternalisme prestatie-indicatoren preventie privacy procedurele rechtvaardigheid professionele autonomie professionele verantwoordelijkheid proportionaliteit rechtvaardigheid relatie hulpvrager - hulpverlener samenwerking screening sociale wijkteams solidariteit stamcellen subsidiariteit telezorg terminale sedatie thuiszorg transparantie utilisme verantwoordelijkheid verdelende rechtvaardigheid verpleging en verzorging verstandelijke handicap vertrouwen voeding voortplantingsgeneeskunde vrijwilligheid vruchtbaarheidsverlies wensgeneeskunde whole genome sequencing wilsonbekwaamheid zelfbeschikking zorgbestuurders zorgverzekering `niet schaden`

Laatst toegevoegd

Geslachtscellen uit het lab: een ethische verkenning van in-vitrogametogenese als nieuwe voortplanti

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.