3e Els Borst Lezing: De mens achter de moleculen

24 november 2015
Els Borst Lezing
Thema: Palliatieve zorg

Op 24 november sprak Bert Keizer, arts, filosoof en schrijver, de 3e Els Borst Lezing uit onder de titel De mens achter de moleculen. Lees de 3e Els Borst Lezing: de mens achter de moleculen

Afbeelding 3e Els Borst Lezing Andrea Maier, hoogleraar interne geneeskunde, i.h.b. gerontologie, hoofd sectie ouderengeneeskunde, afdeling interne geneeskunde VUmc reageerde op de 3e Els Borst Lezing. Lees haar bijdrage: Zoektocht naar betere geneeskunde. De lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en werd voor het eerst uitgesproken op 10-10-2013, bij gelegenheid van de viering van het tienjarig jubileum van het CEG. De lezing is vernoemd naar Els Borst, die als voormalig minister van VWS aan de wieg stond van het CEG. Els Borst-Eilers (1932 – 2014) heeft tijdens haar carrière veel aandacht besteed aan diverse ethische thema’s. We zullen haar blijven herinneren om wat zij heeft betekend voor de gezondheidszorg en de ethiek.

Meer informatie:** Video 3e Els Borst Lezing door Bert Keizer Video Coreferaat Andrea Maier* 3e Els Borst Lezing: de mens achter de moleculen (pdf)* Coreferaat Andrea Maier: Zoektocht naar betere geneeskunde

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.