Achtergrondstudie Ethiek in de zorgopleidingen en zorginstellingen

1 augustus 2005
Signalement
Thema: Medische ethiek, Verpleegkundige ethiek

Doel van deze achtergrondstudie is de stand van zaken met betrekking tot ethiekonderwijs in de zorgopleidingen en ethiekbeoefening in de zorginstellingen in Nederland in kaart te brengen. Het gaat daarbij om het schetsen van een indicatief beeld voor het CEG-signalement ‘Ethiek in zorgopleidingen en zorginstellingen’, dat is opgenomen in het Signaleringsrapport 2005 van het CEG (CEG 2005).

De aanleiding voor deze studie is de indruk dat er inzake ethiek zowel op het niveau van zorginstellingen als van zorgopleidingen tekortkomingen zijn. Dit werd bevestigd door een eerste verkennend onderzoek van drs. Tatiana Klompenhouwer, waarvan de belangrijkste resultaten zijn opgenomen in bijlage 7. Hieruit kwam naar voren dat er op opleidingsniveau “grote diversiteit is, met weinig (landelijke) coördinatie of samenhang en zeer wisselende inhoud, aanpak en uitvoering van het onderwijs. Docenten geven vaak ethiek ‘erbij’ en hebben niet altijd specifieke ethische expertise. Sommige opleidingen geven ethiek als apart vak, andere integreren ethiek in de rest van het onderwijs.”

U kunt ook een samenvatting van het rapport downloaden.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.