Briefadvies genetische aanleg en registratie van etniciteit

25 augustus 2011
Briefadvies
Thema:

Het CEG heeft – op verzoek van voormalig staatssecretaris Bussenmaker van VWS – een verkenning gedaan naar de relatie tussen gezondheid en etnische herkomst en naar de mogelijkheid en wenselijkheid van registratie van etniciteit ten bate van individuele patiëntenzorg, bevolkingsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is ook gelet op de bescherming van individuele patiëntenbelangen en de toereikendheid van mogelijkheden voor onderzoek.

Uit de studie blijkt dat op basis van de huidige wetgeving registratie van persoonlijke herkomstgegevens ten bate van individuele patiëntenzorg, bevolkingsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek, onder voorwaarden, juridisch mogelijk is. In het geval van individuele patiëntenzorg is registratie zelfs verplicht als deze gegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.