De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur

5 april 2012
Signalement (Essaybundel)
Thema:

Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen wel adviseren om met het oog op hun gezondheid tweemaal in de week vis te eten als dat leidt tot overbevissing? En wat te denken van de negatieve effecten van humane geneesmiddelen op het oppervlakte- en grondwater? Het zijn een paar voorbeelden van ethische kwesties die de aanleiding zijn geweest voor het opstellen van dit signalement.

Vissen Het signalement, in de vorm van een bundel essays van experts, is een gezamenlijk project van drie adviesraden op initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). De reden voor de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur (RLI), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om samen te werken, heeft alles te maken met het gemeenschappelijke belang dat zij bij het onderwerp hebben. Een interdepartementaal onderwerp wat zich bevindt op het raakvlak van drie beleidsterreinen: volksgezondheidszorg, dierenwelzijn en natuurbeheer.

De drie samenwerkende adviesraden hopen dat de bundel een discussie aanzwengelt over een onderwerp dat ons allen aangaat: een duurzaam volksgezondheidsbeleid dat rekening houdt met de belangen van mens, dier en natuur. De bundel is een eerste verkenning en een start voor het debat dat een veel breder publiek verdient.

Voor meer informatie download het signalement, de aanbiedingsbrief of het persbericht.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.