Dilemma’s op de drempel

9 juli 2008
Signalement
Thema: Dilemma’s in de jeugdzorg

Een steviger moreel houvast en meer maatwerk in de aanpak van de jeugdzorg zijn dringend nodig. Dat is een belangrijke uitkomst van het CEG-signalement ‘Dilemma’s op de drempel’, dat de morele onzekerheden van jeugdzorgwerkers in kaart brengt en suggesties biedt vooroplossingen.

Jeugdzorgwerkers gaan sneller naar de voordeur en betreden eerder de gezinssfeer, maar kampen dan met onzekerheden over de juiste koers. Wat moet de richtlijn voor hun handelen zijn? Welke ingreep is passend en moreel aanvaardbaar? Opvattingen daarover zijn in de loop der tijd verschoven. ‘Dilemma’s op de drempel’ laat die verschuivingen zien, brengt de morele onzekerheden van jeugdzorgwerkers in kaart en biedt suggesties voor oplossingen.

Download een kort verslag van de aanbiedingsbijeenkomst (pdf) of lees de reactie van de minister.

Naar aanleiding van het signalement heeft het CEG samen met het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies en VU Podium een debattenreeks georganiseerd. De presentaties die gehouden zijn, staan grotendeels op internet.

U kunt ook een samenvatting van het rapport downloaden.

Nieuws- en persberichten

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.