Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden

Het gaat in dit signalement om actuele dilemma’s die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren in hun dagelijks werk. Dilemma’s die te maken hebben met recente (beleids)veranderingen en actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals andere wetgeving (Wmo en Zvw), andere financieringsystemen (ZZP’s en DBC’s), meer publieke verantwoording en verschuivende taken van artsen naar verpleegkundigen en van verpleegkundigen naar verzorgenden.

Het CEG inventariseerde deze dilemma’s via bijeenkomsten met ruim honderd verpleegkundigen en verzorgenden uit de thuiszorg, de ziekenhuiszorg en de verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Het NIVEL heeft de resultaten getoetst via een onderzoek onder ruim 650 verpleegkundigen en verzorgenden. In het signalement komen behalve analyse en nadere beschouwing, ook oplossingen en good practices aan bod.

In de bijlagen zijn essays opgenomen van twee ethici, Hans van Dartel en Bert Molewijk, beiden experts op het terrein van ethiek in verpleging en verzorging.

Er is ook een samenvatting van het rapport.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.