Economisering van zorg en beroepsethiek

Het feit dat economische motieven en belangen dominanter worden in de organisatie en uitvoering van de zorg, wordt vaak aangeduid met de term economisering. Voor zorgverleners betekent dit dat ze in hun afwegingen bij behandelingen naast medische ook met economische overwegingen rekening moeten houden. Dat leidt tot de vraag welke invloed economisering van zorg heeft op de beroepsethiek van zorgverleners. Zullen er verschuivingen komen in de beroepsethiek of moet de gevestigde beroepsethiek op de schop? Biedt de beroepsethiek bescherming tegen excessen van economisering van zorg?

In dit signalement blijkt dat onder invloed van economisering twee kernwaarden in de beroepsethiek onder druk komen te staan: het belang van ‘vertrouwen’ en het belang van de professionele standaard. Van de beroepsethiek kan niet verwacht worden dat ze voldoende garantie biedt tegen risico’s van economisering. Om bescherming tegen deze risico’s te bieden, zullen andere maatregelen genomen moeten worden. Beroepsethiek krijgt door de veranderende omstandigheden in de zorg een andere inbedding en zal met die situatie rekening moeten houden. Dat vraagt om herziening van de huidige beroepsethiek.

Nieuws- en persberichten

In de media

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.