Ethische aspecten van medische expertsystemen

Verwacht: juli 2018
Signalement

Bedrijven als IBM werken aan medische expertsystemen die diverse informatiebronnen bij elkaar brengen en vertalen naar behandelopties voor patiënten.

Een medisch expertsysteem is een toepassing van kunstmatige intelligentie en kan een hulpmiddel zijn voor de arts – zie het als een ‘digitale collega’. Het kan helpen bij het voorkomen van verkeerde diagnoses en onterecht ingezette interventies. Maar tegelijkertijd werpt de ontwikkeling ook belangrijke ethische vragen op. Wat voor gevolgen zal het gebruik van kunstmatige intelligentie hebben op de arts-patiënt relatie? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor beslissingen die worden ‘ingefluisterd’ door medische expertsystemen? Deze en andere vragen komen aan de orde in het signalement dat het CEG momenteel voorbereidt.

CEG gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet