Formalisering van informele zorg. Over de rol van ‘gebruikelijke zorg’ bij toekenning van professionele zorg

18 juni 2007
Signalement
Thema: Mantelzorg

De wijze waarop professionele hulp wordt toegewezen moet veranderen. Door de huidige formele indicatiestelling krijgen mensen niet de zorg die zij nodig hebben. Soms krijgen ze te weinig professionele zorg, soms juist te veel. Als de toewijzing dichterbij en in overleg met de patiënt en zijn omgeving zou worden georganiseerd, zou veel meer maatwerk kunnen worden geregeld.

Een zorgstandaard kan daar richting aan geven. Dat is de conclusie in het signalement Formalisering van informele zorg. Over de rol van ‘gebruikelijke zorg’ bij de toekenning van professionele zorg. Dit signale-ment is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) binnen het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG, een samenwerkingsverband van de RVZ en de Gezondheidsraad).

U kunt ook een samenvatting van het rapport downloaden.

Nieuws- en persberichten

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.