Geslachtscellen uit het lab

Verwacht: Juni 2017
Signalement

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ethiek, gezondheid en beleid. In dit signalement wordt ingegaan op de ethische aspecten van in-vitrogametogenese.

De techniek in-vitrogametogenese (IVG) belooft in de nabije toekomst een einde te maken aan ongewenste onvruchtbaarheid. Hoewel IVG beantwoordt aan een diepgeworteld verlangen van veel wensouders om een genetisch eigen kind te krijgen, roept deze techniek ook ethische en maatschappelijke vragen op. Met dit signalement nodigt de CEG-commissie artsen, politici, beleidsmakers en anderen uit om tijdig op deze vragen te reflecteren.

CEG gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet