Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer

10 oktober 2016
Signalement
Thema: Leefstijl

Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken. Het zijn voorbeelden van “adviezen” van werkgevers om hun werknemers gezonder te laten leven. Deze pogingen tot beïnvloeding kunnen echter op gespannen voet staan met de vrijheid van werknemers. Hoe ver kunnen, mogen of moeten werkgevers gaan in het bevorderen van een gezonde leefstijl van werknemers? Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit voor goede, duidelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers over leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer.

Leefstijlbeinvloeding

Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook bevorderen uitgebreid een gezonde leefstijl van hun werknemers. Ook in Nederland willen werkgevers dat op uiteenlopende manieren doen. Het gaat om zaken als het aanbieden van een fiets of fitnessabonnement, anti-rook cursus, gezonde bedrijfskantine en ‘mindfulness’ training.

De gedachte achter leefstijlbeïnvloeding is vaak dat een gezonde leefstijl van werknemers verzuim en ongevallen terugdringt en hun productiviteit en duurzame inzetbaarheid bevordert en dat een ongezonde leefstijl het tegenovergestelde effect heeft. Het staat echter niet onomstreden vast wanneer een leefstijl gezond is en gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid en welk leefstijlbeleid hieraan bijdraagt. Als werkgevers een gezonde leefstijl van werknemers willen bevorderen, dienen zij hier verantwoording over af te leggen.

In het signalement ‘Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer’ maakt het CEG de ethische grenzen aan leefstijlbeïnvloeding inzichtelijk voor werkgevers en werknemers aan de hand van een zestal kernthema’s: inzetbaarheid, effectiviteit, legitimiteit, vrijheid, proportionaliteit en diversiteit.

Het CEG wil met zijn signalement de discussie over leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer stimuleren tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten hun leefstijlbeleid daarbij altijd publiekelijk kunnen en durven verdedigen. En werknemers moeten over dat beleid hun kritiek en onvrede kwijt kunnen via kanalen als de ondernemingsraad.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.