Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid

31 oktober 2012
Signalement
Thema: Medische ethiek

Door nieuwe medische en technologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van zorg kunnen we onze gezondheid beter dan ooit in stand houden, verbeteren of zelfs voorspellen. Veel ontwikkelingen op het gebied van gezondheid dragen grote beloftes in zich, maar roepen ook maatschappelijke en ethische vragen op. De Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid biedt een breed overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en agendeert de belangrijkste ethische vraagstukken voor de nabije toekomst.

Nieuwe medische mogelijkheden zoals ingrepen in de vroege levensfasen en mogelijkheden tot levensverlengend behandelen leiden tot (nieuwe) ethische vragen over autonomie van de patiënt en verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Onder invloed van globalisering, ontwikkelingen in het gezondheidsbeleid en innovatieve medische wetenschap en technologie verandert de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Dat maakt ethische reflectie op de rol van zorgverleners en patiënten noodzakelijk. Sterk toenemende zorgkosten dwingen tot lastige ethische keuzen en vragen om hernieuwde aandacht voor het fundamentele principe van solidariteit.

Met dit signalement hoopt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) u een vooruitblik te geven op de meest prangende ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van ethiek en gezondheid. Dankzij de verbondenheid van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in het Centrum voor Ethiek en Gezondheid is het mogelijk over de volle breedte van het veld dit perspectief op ethiek en gezondheid te bieden: onderzoek, beleid en praktijk komen in het vizier. Het signalement is daarom ook interessant voor een breed publiek: veel gesignaleerde ontwikkelingen en ethische vragen niet alleen het overheidsbeleid, maar raken zorginstellingen, beroepsgroepen, zorgverzekeraars, patiëntenveren gingen, zorgopleidingen en (academische) voor hen biedt dit signalement aanknopingspunten voor toekomstig beleid.

We hopen dat deze Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid inspiratiebron biedt bij het opstellen en uitvoeren van de (ethische) beleidsagenda op het gebied van gezondheid voor de komende jaren.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.