Veilige zorg

Verwacht: begin 2019
Signalement
Thema:

In aansluiting op de 5e Els Borst Lezing, bereidt het CEG een signalement voor over het spanningsveld dat kan bestaan tussen veiligheid (en het inperken van risico’s) en andere vormen van goede zorg.

Weinig mensen zullen ontkennen dat veiligheid een onderdeel is – en zou moeten zijn – van goede zorg. Een nadruk op veiligheid kan echter schuren met andere waarden die ook bij goede zorg horen. Zorgprofessionals geven aan dat veiligheidsnormen soms zoveel ruimte innemen dat het aansluiten bij persoonlijke verlangens en eigen rollen van een cliënt/patiënt naar de achtergrond wordt gedrukt. Zorgprofessionals dienen zich aan veiligheidsnormen te houden, maar soms lijkt dit te schuren met het leveren van zorg op maat. Met name waarden als vrijheid, kwaliteit van leven, welbevinden, zelfbeschikking en eigen regie komen volgens geïnterviewden nogal eens in het geding door een nadruk op veiligheid. Is het gebruik van veiligheidsnormen en –standaarden te ver doorgeschoten in de zorgpraktijk, ten koste van goede zorg voor de patiënt?

Dit signalement onderzoekt waar een nadruk op veiligheid in de zorgpraktijk dilemma’s oplevert en of er sprake is van een te grote nadruk op veiligheid.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.





Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.