Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt: Reflecties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming

Vroeger bepaalde de dokter wat goed was en volgde de patiënt zijn advies. Tegenwoordig zijn patiënten mondiger en beslissen zij mee over hun behandeling. Dat is tenminste het streven. Maar hoe voltrekt gezamenlijke besluitvorming zich in de dagelijkse praktijk? Hoe gaat het als patiënten zelf lastig kunnen beslissen? Welke dilemma’s doen zich hierbij voor? Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft dit proces met interviews inzichtelijk gemaakt in het signalement ‘Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt. Reflecties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming’.

Wanneer samen beslissen niet vanzelf gaat

In het signalement komen artsen, patiënten en hun naasten aan het woord die ieder op hun eigen manier te maken hebben (gehad) met gezamenlijke besluitvorming. In de interviews staan steeds drie vragen centraal: wat verstaan deze direct betrokkenen onder gezamenlijke besluitvorming? Met welke barrières worden ze geconfronteerd tijdens dit proces? En wat zien zij als noodzakelijke voorwaarden om samen te kunnen beslissen?

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.