Wensgeneeskunde

27 augustus 2015
Signalement
Thema: De maakbare mens

De term wensgeneeskunde is een betrekkelijk nieuw containerbegrip waarmee allerlei medische behandelingen worden aangeduid die zonder direct medische noodzaak worden verricht. Wensgeneeskunde komt voor in alle domeinen van de geneeskunde: in de basiszorg en in de medisch specialistische zorg en bij commerciële aanbieders zowel in Nederland als in het buitenland. Harde cijfers zijn er niet, maar algemeen lijkt de indruk te bestaan dat wensgeneeskunde in omvang toeneemt. Er kan steeds meer en dus gebeurt er steeds meer.

Voorkant Wensgeneeskunde

Dit signalement beschrijft het fenomeen wensgeneeskunde in zijn vele facetten. Aan de hand van dat caleidoscopische beeld gaan we in op de vraag of wensgeneeskunde wel geneeskunde is en waar de scheidslijn ligt met reguliere geneeskunde. In hoeverre wordt wat wij onder wensgeneeskunde verstaan bepaald door de culturele context? We gaan ook in op de vraag van wie een ‘wens’ eigenlijk afkomstig is. Het zijn niet alleen burgers die wat willen. Er zijn ook dokters die graag hun professionele vaardigheden inzetten en tonen. Zij willen behandelen en daaraan verdienen. En dan zijn er de commerciële aanbieders die hun ‘waar’ willen verkopen.

Vervolgens gaan we in op de maatschappelijke en morele aanvaardbaarheid van wensgeneeskunde. Bij de huidige toenemende medisch-technische mogelijkheden en oplopende collectieve zorgkosten zijn vragen over de aanvaardbaarheid van wensgeneeskunde actueel en beleidsrelevant. Welke wensgeneeskundige ingrepen mogen eventu- eel worden vergoed uit collectieve middelen? Hoe en door wie wordt beoordeeld wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt?

We streven ernaar om met dit signalement zorgverleners, zorgvragers, zorgverzekeraars en de overheid inzicht te bieden in wat wensgeneeskunde is en welke ethische overwegingen ermee samenhangen. Hopelijk stimuleren wij met deze publicatie het debat over wensgeneeskunde.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.