Abortus provocatus

In Nederland is zwangerschapsonderbreking (abortus provocatus) wettelijk toegestaan tot 24 weken zwangerschap. In de praktijk ligt de grens bij ongeveer 21 weken. Dat komt doordat een foetus al op jongere leeftijd levensvatbaar is.

Een zwangere vrouw bepaalt zelf of zij zich in een noodsituatie bevindt die abortus rechtvaardigt. Abortus vindt plaats in ziekenhuizen en klinieken met een vergunning daarvoor. Sinds 2000 kunnen vrouwen ook kiezen voor de abortuspil. Deze behandeling wordt ook begeleid door een kliniek of een ziekenhuis.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak in 2010 uit dat een verbod op abortus een schending van het Europees Mensenrechtenverdrag is wanneer gezondheid of leven van de vrouw wordt bedreigd of wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting (Amnesty).

Ethische kwesties:

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.