Wetgeving

Abortus provocatus

Wet afbreking zwangerschap

De Waz heeft enerzijds tot doel het ongeboren leven te beschermen en anderzijds het recht van de vrouw op hulp bij een ongewenste zwangerschap te waarborgen. De wet beoogt verder een zorgvuldige beslissing over het al dan niet afbreken van de zwangerschap. De zwangerschap mag alleen worden afgebroken als er geen andere oplossing mogelijk is.

De grens voor het afbreken van de zwangerschap is de levensvatbaarheid van de foetus. De absolute grens daarvoor is vastgesteld op 24 weken. De arts zorgt ervoor dat de vrouw voorlichting krijgt over andere oplossingen voor haar noodsituatie en verricht de behandeling alleen als hij zich ervan heeft overtuigd dat de vrouw haar beslissing na zorgvuldige overweging en in vrijwilligheid heeft genomen.

Onder de Waz valt ook de zogenoemde overtijdbehandeling. Dit is een behandeling gericht op het afbreken van een zwangerschap in de periode 8 t/m 16 dagen na de conceptie.

Het afbreken van de zwangerschap wordt voor vrouwen, ingezetene in Nederland, bekostigd uit de AWBZ, gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.